SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017-2018
Trường THPT Lê Duẩn
Tìm kiếm
Tên thí sinh
Trường THCS
TT Họ và tên thí sinh Nữ Ngày sinh Nơi sinh HS trường THCS Kết quả đánh giá xếp loại Ưu tiên Khuyến khích Tổng điểm UTKK Tổng điểm RL-UTKK Thi tiếng Anh
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng điểm RL
HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm
1 Hồ Thị Mừng X 28/07/2002 TP Hồ Chí Minh Suối Dây Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 39 VS (1) N1 (1.5) 2.5 41.5
2 Huỳnh Ngọc Hà X 25/01/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 39 VS (1) N1 (1.5) 2.5 41.5
3 Lê Hồng Ngọc X 22/03/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 39 VS (1) N1 (1.5) 2.5 41.5
4 Lê Thu Uyên X 13/11/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 38 VS (1) N1 (1.5) 2.5 40.5
5 Lâm Thị Thanh Nga X 27/04/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 37 VS (1) N1 (1.5) 2.5 39.5
6 Huỳnh Minh Quân 13/10/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 VS (1) N1 (1.5) 2.5 39.5
7 Vũ Thị Huỳnh Như X 13/02/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 38 VS (1) N3 (0.5) 1.5 39.5
8 Nguyễn Thị Ngọc Tiền X 04/03/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 VS (1) N1 (1.5) 2.5 39.5
9 Nguyễn Minh Luân 01/06/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 VS (1) N1 (1.5) 2.5 39.5
10 Đỗ Hoàng Kỳ Duyên X 26/11/2002 TP Hồ Chí Minh Thạnh Đông Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Khá 8 38 N1 (1.5) 1.5 39.5
11 Nguyễn Thục Tố Quyên X 08/07/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 N1 (1.5) 1.5 38.5
12 Trần Thị Ngọc Linh X 16/01/2002 tây ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS (1) N1 (1.5) 2.5 38.5
13 Dương Thị Cẩm Hương X 28/12/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS (1) N1 (1.5) 2.5 38.5
14 Nguyễn Thị Anh Thư X 06/08/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS (1) N1 (1.5) 2.5 38.5
15 Phan Thị Thảo Nhi X 05/01/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS (1) N1 (1.5) 2.5 38.5
16 Hà Lê Duy Khánh 08/08/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS (1) N1 (1.5) 2.5 38.5
17 Võ Thị Mai Phương X 30/09/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS (1) N1 (1.5) 2.5 38.5
18 Lê Quốc Ken 04/03/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Khá 8 36 VS (1) N1 (1.5) 2.5 38.5
19 Lê Thị Thùy Trang X 05/11/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 VS (1) N3 (0.5) 1.5 38.5
20 Nguyễn Ngọc Phương X 11/08/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS (1) N1 (1.5) 2.5 38.5
21 Trần Kim Ngân X 27/01/2002 Bạc Liêu Suối Dây Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 38 N3 (0.5) 0.5 38.5
22 Nguyễn Tuấn Anh 19/07/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS (1) N1 (1.5) 2.5 38.5
23 Nguyễn Thị Ngọc Diễm X 14/09/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS (1) N1 (1.5) 2.5 38.5
24 Nguyễn Thị Thanh Tuyền X 01/10/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS (1) N1 (1.5) 2.5 38.5
25 Huỳnh Thị Quỳnh Như X 13/08/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS (1) N2 (1) 2 38
26 Lữ Thị Thu Thảo X 10/09/2002 TP Hồ Chí Minh Đồng Rùm Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS (1) N2 (1) 2 38
27 Đỗ Thị Thi Bông X 14/04/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS (1) N2 (1) 2 38
28 Huỳnh Lê X 23/12/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS (1) N2 (1) 2 38
29 Lê Thị Quỳnh Như X 02/01/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS (1) N2 (1) 2 38
30 Vương Thị Mỹ Duyên X 10/05/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 N2 (1) 1 38
31 Huỳnh Đặng Ngọc Vàng X 21/01/2001 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N1 (1.5) 1.5 37.5
32 Nguyễn Ngọ 25/03/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N1 (1.5) 1.5 37.5
33 Võ Lâm Thanh 24/12/2002 Tây Ninh Tân Phú Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 35 VS (1) N1 (1.5) 2.5 37.5
34 Phan Thị Huyền Trân X 21/07/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 35 VS (1) N1 (1.5) 2.5 37.5
35 Nguyễn Đinh Khả Nhu X 11/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS (1) N3 (0.5) 1.5 37.5
36 Lê Vũ Hoàng Vy X 12/10/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N1 (1.5) 1.5 37.5
37 Võ Thị Mỹ Duyên X 04/02/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS (1) N3 (0.5) 1.5 37.5
38 Nguyễn Thúy Hậu X 26/05/2002 Đồng Nai Ngoại tỉnh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N2 (1) 1 37
39 Đinh Văn Quang 01/09/2002 Tây Ninh Thạnh Hiệp Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N2 (1) 1 37
40 Nguyễn Thị Vàng X 19/08/2002 Tây Ninh Thạnh Hiệp Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N2 (1) 1 37
41 Nguyễn Tâm Như X 27/08/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N2 (1) 1 37
42 Nguyễn Thanh Phong 21/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N2 (1) 1 37
43 Nguyễn Ngọc Thư X 17/05/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N2 (1) 1 37
44 Lê Đình Nam Anh 01/01/2002 Thanh Hóa Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N2 (1) 1 37
45 Nguyễn Thị Quỳnh X 17/10/2002 Thanh Hóa Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N2 (1) 1 37
46 Nguyễn Thị Phích X 19/07/2001 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Khá 8 35 N1 (1.5) 1.5 36.5
47 Nguyễn Thị Trúc Ly X 23/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N3 (0.5) 0.5 36.5
48 Phạm Thị Nga X 05/11/2002 Bình Phước Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N3 (0.5) 0.5 36.5
49 Nguyễn Thị Ngọc Hân X 29/10/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 34 VS (1) N1 (1.5) 2.5 36.5
50 Võ Thị Yến Vy X 07/08/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 VS (1) N1 (1.5) 2.5 36.5
51 Lê Thị Ngọc Huyền X 12/01/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 VS (1) N1 (1.5) 2.5 36.5
52 Phạm Thị Ngọc Thắm X 01/01/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 34 VS (1) N1 (1.5) 2.5 36.5
53 Võ Thị Trúc Xuân X 03/08/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 34 VS (1) N1 (1.5) 2.5 36.5
54 Trần Kim Thoa X 31/01/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 VS (1) N1 (1.5) 2.5 36.5
55 Phan Thị Bảo Trân X 21/04/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 VS (1) N1 (1.5) 2.5 36.5
56 Trần Thị Minh Thi X 09/03/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 VS (1) N1 (1.5) 2.5 36.5
57 Nguyễn Thành Xuân 22/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 34 VS (1) N1 (1.5) 2.5 36.5
58 Lê Thị Hồng Thắm X 13/08/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 VS (1) N2 (1) 2 36
59 Trần Thị Ngọc Trâm X 30/04/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 VS (1) N2 (1) 2 36
60 Nguyễn Thị Lai X 26/07/2002 Đồng Tháp Ngoại tỉnh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
61 Trần Thị Thanh Thảo X 25/05/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 35 N2 (1) 1 36
62 Nguyễn Thị Ngọc Cúc X 12/04/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 35 N2 (1) 1 36
63 Nguyễn Tuấn Anh 04/10/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 34 N1 (1.5) 1.5 35.5
64 Nguyễn Thị Cẩm Tú X 11/03/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N1 (1.5) 1.5 35.5
65 Trần Tấn Phát 19/07/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N1 (1.5) 1.5 35.5
66 Võ Thị Minh Thư X 06/06/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N1 (1.5) 1.5 35.5
67 Vũ Thị Hồng Nhung X 19/08/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 33 VS (1) N1 (1.5) 2.5 35.5
68 Nguyễn Thái Phi Hùng 03/08/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 33 VS (1) N1 (1.5) 2.5 35.5
69 Nguyễn Thị Bảo Ngọc X 09/12/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 33 VS (1) N1 (1.5) 2.5 35.5
70 Lý Thị Trang X 27/06/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 33 VS (1) N1 (1.5) 2.5 35.5
71 Lý Thị Trương Nhung X 19/09/2002 TP Hồ Chí Minh Suối Dây Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 33 VS (1) N2 (1) 2 35
72 Võ Thị Thu Vân X 15/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N2 (1) 1 35
73 Phạm Thanh Thủy X 26/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 34 N2 (1) 1 35
74 Trần Ngọc Minh Thi X 22/04/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N2 (1) 1 35
75 Nhan Thị Hằng X 06/03/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N2 (1) 1 35
76 Trần Thị Cẩm Hường X 28/12/2001 Tây Ninh Tân Phú Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 32 VS (1) N1 (1.5) 2.5 34.5
77 Võ Thị Ngọc X 01/07/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 33 N1 (1.5) 1.5 34.5
78 Trần Phát Đạt 14/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N3 (0.5) 0.5 34.5
79 Nguyễn Thị Quỳnh Như X 17/01/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 VS (1) N1 (1.5) 2.5 34.5
80 Nguyễn Tiến Mạnh 12/12/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 31 N1 (1.5), PT1 (2) 3.5 34.5
81 Nguyễn Thái Trung Hậu 06/03/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 33 N1 (1.5) 1.5 34.5
82 Lê Thành Nhân 25/11/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Khá 8 Khá Tốt 9 33 VS (1) N3 (0.5) 1.5 34.5
83 Trang Anh Hào 01/11/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 32 VS (1) N1 (1.5) 2.5 34.5
84 Lê Thái Nguyên 01/03/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 VS (1) N1 (1.5) 2.5 34.5
85 Nguyễn Hoàng Đức 08/04/2002 Tây Ninh Tân Hòa Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 33 VS (1) N3 (0.5) 1.5 34.5
86 Lê Thanh Hào 01/08/2002 Tây Ninh Suối Ngô Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 VS (1) N1 (1.5) 2.5 34.5
87 Đào Nhựt Hào 31/05/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Khá 8 32 VS (1) N1 (1.5) 2.5 34.5
88 Nguyễn Đình Hòa 18/07/2002 Nghệ An Suối Dây Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Khá 8 32 VS (1) N2 (1) 2 34
89 Đoàn Văn Hoài Hận 29/08/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 VS (1) N2 (1) 2 34
90 Nguyễn Phi Cơ 18/10/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 31 VS (1) N1 (1.5) 2.5 33.5
91 Tạ Thị Thắm X 20/08/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 31 VS (1) N1 (1.5) 2.5 33.5
92 Cao Thái Trí 11/10/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 VS (1) N3 (0.5) 1.5 33.5
93 Huỳnh Thị Yến Nhi X 24/06/2002 Tây Ninh Thạnh Hiệp Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1.5) 1.5 33.5
94 Phạm Hoàng Trung 26/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1.5) 1.5 33.5
95 Võ Thanh Thảo X 01/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 32 N1 (1.5) 1.5 33.5
96 Nguyễn Phú Quý 22/12/2001 TP. Hồ Chí Minh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1.5) 1.5 33.5
97 Trần Ngọc Gia Bình 06/04/2002 TP Hồ Chí Minh Suối Dây Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 31 VS (1) N1 (1.5) 2.5 33.5
98 Nguyễn Thanh Nhã X 10/07/2002 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1.5) 1.5 33.5
99 Lâm Huy Hoàng 29/12/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N2 (1) 1 33
100 Trần Minh Trí 27/11/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N2 (1) 1 33
101 Nguyễn Thị Ngọc Giàu X 08/12/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 31 VS (1) N2 (1) 2 33
102 Trần Thị Bích Ngọc X 29/06/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 N2 (1) 1 33
103 Nguyễn Ngọc Duyên X 29/11/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 N2 (1) 1 33
104 Đặng Thị Ngọc Trinh X 19/05/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 31 N1 (1.5) 1.5 32.5
105 Đặng Thị Hà Tiên X 15/08/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 31 N1 (1.5) 1.5 32.5
106 Nguyễn Đức Thắng 17/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 N3 (0.5) 0.5 32.5
107 Hoàng Thị Thanh Thư X 16/12/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N3 (0.5) 0.5 32.5
108 Đinh Lâm Thúy Vy X 08/04/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 VS (1) N1 (1.5) 2.5 32.5
109 Vũ Đặng Hồng Thắm X 21/12/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 30 VS (1) N1 (1.5) 2.5 32.5
110 Nguyễn Thành Quân 20/10/2002 Đồng Nai Suối Ngô Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 N3 (0.5) 0.5 32.5
111 Cao Thị Thanh Trúc X 28/05/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 VS (1) N2 (1) 2 32
112 Nguyễn Chí Thành 20/08/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 0 32
113 Đinh Quốc Dũng 26/10/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 31 N2 (1) 1 32
114 Đinh Minh Phước 01/10/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1.5) 1.5 31.5
115 Nguyễn Thị Ngân X 12/09/2002 Đăk Lắk Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1.5) 1.5 31.5
116 Nguyễn Thị Ngọc Bích X 20/05/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Khá 8 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1.5) 1.5 31.5
117 Nguyễn Anh Thái 02/12/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 30 N1 (1.5) 1.5 31.5
118 Huỳnh Nhan Trung Hậu 13/05/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 VS (1) N3 (0.5) 1.5 31.5
119 Nguyễn Lê Trúc Ly X 26/03/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1.5) 1.5 31.5
120 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền X 04/10/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 29 VS (1) N1 (1.5) 2.5 31.5
121 Bùi Thị Huỳnh Như X 29/11/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 30 VS (1) N3 (0.5) 1.5 31.5
122 Nguyễn Thị Dạ Thảo X 04/06/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 VS (1) N3 (0.5) 1.5 31.5
123 Vũ Quốc Thông 13/10/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1.5) 1.5 31.5
124 Trần Quốc Thịnh 12/05/2002 Tây Ninh Tân Hòa Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 29 VS (1) N1 (1.5) 2.5 31.5
125 Võ Thị Mỹ Linh X 09/03/2002 Tp.Hồ Chí Minh Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 VS (1) 1 31
126 Tạ Xuân Khoa 11/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 29 VS (1) N2 (1) 2 31
127 Nguyễn Thị Tuyết Ngân X 08/11/2002 CAMPUCHIA Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N2 (1) 1 31
128 Nguyễn Thị Xuân Mai X 04/01/2002 Long An Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N3 (0.5) 0.5 30.5
129 Nguyễn Hữu Tân 10/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N3 (0.5) 0.5 30.5
130 Nguyễn Thị Mỹ Nga X 27/08/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS (1) N1 (1.5) 2.5 30.5
131 Đinh Ngọc Hân X 27/06/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 N3 (0.5) 0.5 30.5
132 Võ Thị Kim Thoa X 15/09/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS (1) N1 (1.5) 2.5 30.5
133 Lê Minh Kiệt 10/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 28 VS (1) N1 (1.5) 2.5 30.5
134 Nguyễn Ngọc Tiên X 30/06/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS (1) N1 (1.5) 2.5 30.5
135 Nguyễn Thanh Sơn 15/08/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 28 VS (1) N1 (1.5) 2.5 30.5
136 Võ Minh Điều 04/10/2002 Tây Ninh Tân Hòa Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 29 VS (1) N3 (0.5) 1.5 30.5
137 Phan Hữu Nghĩa 20/06/2002 Tây Ninh Tân Hòa Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS (1) N2 (1) 2 30
138 Nguyễn Xuân Hòa 12/02/2002 Tây Ninh Suối Ngô Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 28 VS (1) N2 (1) 2 30
139 Đào Thị Ngọc Ngân X 16/05/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS (1) N2 (1) 2 30
140 Nguyễn Thương Tín 08/08/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 28 VS (1) N2 (1) 2 30
141 Đoàn Lan Vy X 02/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
142 Nguyễn Hoài Nam 16/02/2002 Long An Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 28 VS (1) N2 (1) 2 30
143 Đỗ Thị Tú Trinh X 15/04/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 29 N2 (1) 1 30
144 Nguyễn Thị Mỹ Thanh X 02/09/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS (1) N2 (1) 2 30
145 Nguyễn Thị Kim Ý X 10/12/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Khá 6 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 VS (1) N1 (1.5) 2.5 29.5
146 Lê Anh Hào 15/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1.5) 1.5 29.5
147 Lê Thị Trúc Linh X 27/05/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1.5) 1.5 29.5
148 Lê Minh Hoàng 04/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 VS (1) N1 (1.5) 2.5 29.5
149 Nguyễn Văn Kiệt 28/09/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1.5) 1.5 29.5
150 Lê Thanh Tùng 22/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1.5) 1.5 29.5
151 Dương Thành Đạt 13/04/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 VS (1) N1 (1.5) 2.5 29.5
152 Nguyễn Thế Quý 03/01/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 VS (1) N1 (1.5) 2.5 29.5
153 Lâm Thái Như Ý X 13/10/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 VS (1) N1 (1.5) 2.5 29.5
154 Lê Mỹ Uyên X 17/08/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 VS (1) N1 (1.5) 2.5 29.5
155 Nguyễn Thị Đoan Mẫn 27/08/2002 Long An Suối Dây Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1.5) 1.5 29.5
156 Phạm Thị Thúy An X 30/09/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 27 VS (1) N1 (1.5) 2.5 29.5
157 Âu Thiên Vũ 23/02/2002 Bình Phước Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1.5) 1.5 29.5
158 Nguyễn Đặng Sang 06/08/2002 Tây Ninh Suối Ngô Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 VS (1) N1 (1.5) 2.5 29.5
159 Lâm Hoàng Huy 29/12/2002 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 29 N3 (0.5) 0.5 29.5
160 Nguyễn Trung Ngọc 25/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 28 VS (1) 1 29
161 Nguyễn Nhựt Đoàn 08/01/2001 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 VS (1) N2 (1) 2 29
162 Lê Thị Thúy Hiền X 03/01/2002 TP.Hồ Chí Minh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 28 N2 (1) 1 29
163 Lê Phúc Hậu 03/08/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 0 29
164 Lương Thanh Thảo X 12/12/2002 Tây Ninh Thạnh Hiệp Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 VS (1) N2 (1) 2 29
165 Trần Anh Phương X 23/07/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (1) 1 29
166 Trần Thị Kim Thắm X 19/08/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (1) 1 29
167 Đặng Thị Thu Hương X 12/10/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (1) 1 29
168 Nguyễn Đức Anh Dũng 02/02/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 VS (1) N2 (1) 2 29
169 Trịnh Đình Thiện 07/09/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 28 N3 (0.5) 0.5 28.5
170 Nguyễn Văn Vui 27/09/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 VS (1) N1 (1.5) 2.5 28.5
171 Nguyễn Văn Nam 18/06/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 N1 (1.5) 1.5 28.5
172 Lê Ngọc Trung Hiếu 09/01/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 N1 (1.5) 1.5 28.5
173 Dương Trung Nghĩa 26/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1.5) 1.5 28.5
174 Nguyễn Duy Luân 06/03/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N3 (0.5) 0.5 28.5
175 Trịnh Quang Tú 30/04/2001 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 N1 (1.5) 1.5 28.5
176 Nguyễn Văn Trọng 12/03/2001 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N3 (0.5) 0.5 28.5
177 Mai Hoàng Nhân 05/03/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1.5) 1.5 28.5
178 Nguyễn Thị Nguyên X 20/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N3 (0.5) 0.5 28.5
179 Ngô Thị Mỹ Linh X 18/03/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1.5) 1.5 28.5
180 Bùi Minh Quang 26/04/2001 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1.5) 1.5 28.5
181 Nguyễn Thị Ngọc Quyên X 19/11/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N3 (0.5) 0.5 28.5
182 Lê Thị Bảo Yến X 07/12/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 27 N1 (1.5) 1.5 28.5
183 Nguyễn Thị Tú Oanh X 29/03/2000 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 VS (1) N1 (1.5) 2.5 28.5
184 Lê Minh An 28/03/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 26 VS (1) N1 (1.5) 2.5 28.5
185 Nguyễn Minh Đông 12/02/2002 Tây Ninh Tân Hòa Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 VS (1) N3 (0.5) 1.5 28.5
186 Lý Thanh Hào 12/08/2002 tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 VS (1) N1 (1.5) 2.5 28.5
187 Ngô Thị Tiên X 24/10/2000 Tây Ninh Suối Ngô Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 VS (1) N1 (1.5) 2.5 28.5
188 Bùi Hồng Lam 20/06/2001 Tây Ninh Suối Ngô Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 VS (1) N1 (1.5) 2.5 28.5
189 Võ Thành Đạt 20/08/2002 Đồng Tháp Suối Ngô Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 VS (1) N3 (0.5) 1.5 28.5
190 Nguyễn Thị Kiều Dân X 07/07/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1.5) 1.5 28.5
191 Lê Thị Kim Anh X 20/10/2002 Long An Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 27 VS (1) 1 28
192 Trần Thị Mỹ Linh X 10/07/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 VS (1) N2 (1) 2 28
193 Nguyễn Hoàng Vũ 17/05/2002 Quảng Nam Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
194 Trần Trí Hải 21/08/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 27 N2 (1) 1 28
195 Trần Minh Pha Sol 01/08/2001 Cần Thơ Thạnh Đông Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 N2 (1) 1 28
196 Võ Thị Kim Ngân X 23/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N2 (1) 1 28
197 Lê Tấn Tài 26/03/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 28 0 28
198 Nguyễn Thái Phước 01/06/2001 Bình Phước Thị trấn Tân Châu Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N2 (1) 1 28
199 Lê Đức Hiền 29/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N2 (1) 1 28
200 Dương Bá Nhất 22/07/2002 Thanh Hóa Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 VS (1) N2 (1) 2 28
201 Lý Thị Bình Phương X 22/01/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 28 0 28
202 Nguyễn Thị Hồng Ngọc X 02/11/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N2 (1) 1 28
203 Nguyễn Trung Nhân 30/04/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N2 (1) 1 28
204 Nguyễn Thanh Tòng 23/09/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 VS (1) N2 (1) 2 28
205 Vũ Đình Nam 20/03/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 N3 (0.5) 0.5 27.5
206 Đỗ Nhật Băng X 17/10/2002 TP Hồ Chí Minh Tân Hiệp Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N1 (1.5) 1.5 27.5
207 Nguyễn Thị Ngọc Nhi X 26/03/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 26 N1 (1.5) 1.5 27.5
208 Trần Ngọc Thùy Anh X 19/12/2001 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N3 (0.5) 0.5 27.5
209 Trần Thị Quỳnh Như X 08/05/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 N1 (1.5) 1.5 27.5
210 Trần Thị Ngọc Giàu X 14/05/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N1 (1.5) 1.5 27.5
211 Nguyễn Lê Chí Trung 15/05/2001 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N3 (0.5) 0.5 27.5
212 Đỗ Ngọc Thanh Hằng X 24/03/2002 TP Hồ Chí Minh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N3 (0.5) 0.5 27.5
213 Nguyễn Bình Sang 21/07/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 27.5
214 Nguyễn Minh Tỷ 13/10/2002 Tây Ninh Suối Ngô Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 VS (1) N3 (0.5) 1.5 27.5
215 Nguyễn Chí Thanh 28/02/2002 tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 VS (1) N2 (1) 2 27
216 Nguyễn Long Trường 19/08/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 25 VS (1) N2 (1) 2 27
217 Nguyễn Thành Đạt 13/04/2001 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 25 VS (1) N2 (1) 2 27
218 Phạm Minh Đức 04/05/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 VS (1) N2 (1) 2 27
219 Nguyễn Thị Thúy Nga X 20/12/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 VS (1) 1 27
220 Hứa Thanh Thái 24/03/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 25 VS (1) N2 (1) 2 27
221 Trần Văn Nhuận 17/04/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 25 VS (1) N2 (1) 2 27
222 Thái Thị Băng Băng X 29/01/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N2 (1) 1 27
223 Nguyễn Thanh Hiếu 26/07/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 26 N2 (1) 1 27
224 Nguyễn Tiến Mạnh 16/06/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 N2 (1) 1 27
225 Nguyễn Thanh Hoàng 11/05/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N2 (1) 1 27
226 Nguyễn Ngọc Như Bình X 09/05/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 0 27
227 Nguyễn Vũ Hùng 19/09/2002 TP Hồ Chí Minh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N2 (1) 1 27
228 Trang Thị Trúc My X 14/07/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 N2 (1) 1 27
229 Nguyễn Thị Kiều X 10/11/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 9 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N2 (1) 1 27
230 Võ Thanh Sang 27/09/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N2 (1) 1 27
231 Nguyễn Bích Hồng X 09/07/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 N2 (1) 1 27
232 Nguyễn Văn Toàn 08/02/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N3 (0.5) 0.5 26.5
233 Nguyễn Hoàng Việt 13/10/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 25 N1 (1.5) 1.5 26.5
234 Lê Minh Huy 30/11/2002 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N3 (0.5) 0.5 26.5
235 Nguyễn Thành Trung 10/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N3 (0.5) 0.5 26.5
236 Nguyễn Hoài Phong 29/12/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N3 (0.5) 0.5 26.5
237 Hoàng Tuấn Kiệt 29/12/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 N3 (0.5) 0.5 26.5
238 Nguyễn Chí Hiếu 25/04/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 25 N1 (1.5) 1.5 26.5
239 Nguyễn Tuấn Anh 09/03/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N3 (0.5) 0.5 26.5
240 Ngô Minh Tiến 15/09/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 VS (1) N1 (1.5) 2.5 26.5
241 Nguyễn Quốc Vàng 23/08/2001 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 VS (1) N3 (0.5) 1.5 26.5
242 Nguyễn Đặng Giàu 06/08/2002 Suối Ngô Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 25 VS (1) N3 (0.5) 1.5 26.5
243 Nguyễn Thành Trí 29/03/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 VS (1) N1 (1.5) 2.5 26.5
244 Nguyễn Minh Nhật 18/06/2002 Tây Ninh Suối Ngô Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N2 (1) 1 26
245 Lê Hoàng Khải 07/08/2001 Tây Ninh Suối Ngô Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 0 26
246 Châu Quang Vinh 21/01/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 24 VS (1) N2 (1) 2 26
247 Lâm Minh Tuấn 03/03/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 N2 (1) 1 26
248 Lý Minh Tạo 17/10/2001 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 N2 (1) 1 26
249 Phạm Minh Tâm 25/04/2001 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N2 (1) 1 26
250 Nguyễn Thị Thanh Ngân X 15/03/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 N2 (1) 1 26
251 Trần Trung Trực 25/11/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 24 N1 (1.5) 1.5 25.5
252 Nguyễn Phú Lộc 06/11/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 VS (1) N3 (0.5) 1.5 25.5
253 Nguyễn Phước Hoàng 20/12/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Yếu Khá 5 25 N3 (0.5) 0.5 25.5
254 Phạm Thanh Dũng 14/12/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 N1 (1.5) 1.5 25.5
255 Đào Tiến Dũng 15/06/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N3 (0.5) 0.5 25.5
256 Đỗ Thị Kim Hường X 02/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N3 (0.5) 0.5 25.5
257 Vy Hữu Toàn 09/05/2002 Tây Ninh Tân Hòa Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 24 DT (1) N3 (0.5) 1.5 25.5
258 Phan Quang Đức Thiện 30/12/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 23 VS (1) N1 (1.5) 2.5 25.5
259 Nguyễn Bá Thành 18/10/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 N2 (1) 1 25
260 Nguyễn Công Trung Hiếu 04/04/2000 Tây Ninh Bổ Túc Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 24 N2 (1) 1 25
261 Lê Thị Thúy An X 13/12/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 VS (1) 1 25
262 Ha Ro Fat 14/04/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 24 VS (1) 1 25
263 Nguyễn Đức Trung Kiên 01/03/2002 TP Hồ Chí Minh Tân Hiệp Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 0 25
264 Nguyễn Công Khánh 15/11/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 23 N1 (1.5) 1.5 24.5
265 Nguyễn Văn Linh 25/09/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 N3 (0.5) 0.5 24.5
266 Nguyễn Long Hòa Phát 19/12/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 23 N1 (1.5) 1.5 24.5
267 Nguyễn Thành Phát 14/11/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 23 VS (1) N3 (0.5) 1.5 24.5
268 Phan Nhật Hào 06/12/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 23 VS (1) N3 (0.5) 1.5 24.5
269 Trình Minh Phú 10/11/2002 Tây Ninh Suối Ngô Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 23 N1 (1.5) 1.5 24.5
270 Nguyễn Trường Duy 22/12/2001 Tây Ninh Tân Đông Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 23 N2 (1) 1 24
271 Nguyễn Văn Trường 23/04/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 23 N2 (1) 1 24
272 Trần Thị Kim Ngân X 16/03/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 23 VS (1) 1 24
273 Võ Tấn Hậu 09/07/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 23 N3 (0.5) 0.5 23.5
274 Lê Quốc Toán 13/03/2002 Long An Tân Hiệp Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 23 N3 (0.5) 0.5 23.5
275 Phạm Thanh Tùng 05/03/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 22 VS (1) 1 23