SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019
Trường THPT Lê Duẩn
Tìm kiếm
Tên thí sinh
Trường THCS
TT Họ và tên thí sinh Nữ Ngày sinh Nơi sinh HS trường THCS Kết quả đánh giá xếp loại Ưu tiên Khuyến khích Tổng điểm UTKK Tổng điểm RL-UTKK Thi tiếng Anh
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng điểm RL
HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm
1 Lê Gia Phát 31/07/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 40 N1 (1) 1 41
2 Nguyễn Thị Trinh X 10/03/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 40 N1 (1) 1 41
3 Nguyễn Thành Sang 22/11/2003 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 39 VS(0.5) N1 (1) 1.5 40.5
4 Lê Thanh Tú 19/12/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 39 VS(0.5) N1 (1) 1.5 40.5
5 Âu Thị Ngọc Uyên X 02/11/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 39 VS(0.5) N1 (1) 1.5 40.5
6 Trần Xuân Trang X 25/05/2003 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 38 VS(0.5) N1 (1) 1.5 39.5
7 Nguyễn Thị Tường Vy X 15/07/2003 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 38 VS(0.5) N1 (1) 1.5 39.5
8 Lê Thị Trường An X 10/01/2003 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 38 VS(0.5) N1 (1) 1.5 39.5
9 Hồ Hồng Kim An X 04/01/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 38 N1 (1) 1 39
10 Phạm Phương Nhi X 06/03/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 38 N1 (1) 1 39
11 Nguyễn Thị Hà X 02/08/2003 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 38 VS(0.5) 0.5 38.5
12 Trương Hạnh Phúc` 03/08/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 VS(0.5) N1 (1) 1.5 38.5
13 Đào Thị Minh Thư X 12/05/2003 Đồng Nai Suối Dây Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 VS(0.5) N1 (1) 1.5 38.5
14 Nghiêm Ngọc Như Ý X 11/03/2003 Tây Ninh Suối Dây Giỏi Tốt 10 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 38 VS(0.5) 0.5 38.5
15 Dương Thị Như Quỳnh X 06/06/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 N1 (1) 1 38
16 Nguyễn Thanh Vũ 23/09/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 N1 (1) 1 38
17 Phạm Thị Như Huỳnh X 26/07/2003 Bến Tre Thạnh Đông Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 37 N1 (1) 1 38
18 Lê Tuấn Khanh 16/10/2003 Tp, Hồ Chí Minh Ngoại tỉnh Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 37 N1 (1) 1 38
19 Huỳnh Thị Hoa X 01/12/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS(0.5) N1 (1) 1.5 37.5
20 Lê Thị Hồng Gấm X 20/12/2003 Tây Ninh Tân Hòa Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS(0.5) N1 (1) 1.5 37.5
21 Cao Lê Khánh Vy X 31/05/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS(0.5) N1 (1) 1.5 37.5
22 Nguyễn Phương Loan X 14/04/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS(0.5) N1 (1) 1.5 37.5
23 Nguyễn Duy Thanh 08/05/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS(0.5) N1 (1) 1.5 37.5
24 Nguyễn Thành Đạt 01/12/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS(0.5) N1 (1) 1.5 37.5
25 Nguyễn Lực Sỹ Quang Linh 05/01/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS(0.5) N2 (0.5) 1 37
26 Nguyễn Thụy Tuyết Hân X 01/03/2003 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS(0.5) N2 (0.5) 1 37
27 Đoàn Thị Kiều Trang X 26/06/2000 Campuchia Thạnh Đông Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N1 (1) 1 37
28 Trần Thị Nguyên X 17/11/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N1 (1) 1 37
29 Lê Quang Duy 05/01/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N1 (1) 1 37
30 Lê Thị Trúc Linh X 27/09/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N1 (1) 1 37
31 Huỳnh Thanh Thuận X 20/05/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N1 (1) 1 37
32 Trần Thị Diệu Huy X 15/12/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Khá Tốt 9 35 VS(0.5) N1 (1) 1.5 36.5
33 Mai Thị Bích Vân X 31/10/2003 Tây Ninh Tân Hòa Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 VS(0.5) 0.5 36.5
34 Đinh Thị Kim Nhi X 14/11/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Khá 8 35 VS(0.5) N1 (1) 1.5 36.5
35 Nguyễn Thị Bích Nguyên X 24/04/2003 Tây Ninh Tân Hà Giỏi Tốt 10 Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 N2 (0.5) 0.5 36.5
36 Huỳnh Trung Quý 14/12/2003 Tây Ninh Suối Ngô Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 35 VS(0.5) N2 (0.5) 1 36
37 Nguyễn Văn Mạnh 21/01/2003 Tây Ninh Lê Lợi Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 35 VS(0.5) N2 (0.5) 1 36
38 Phạm Thị Minh Thư X 08/08/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 36 0 36
39 Nguyễn Thị Trinh X 29/11/2003 Tp, Hồ Chí Minh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 34 VS(0.5) N1 (1) 1.5 35.5
40 Trần Ngọc Thanh Phong 03/09/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 VS(0.5) N1 (1) 1.5 35.5
41 Tô Văn Ne 23/09/2003 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 VS(0.5) N1 (1) 1.5 35.5
42 Đỗ Thanh Nhàn 15/08/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 VS(0.5) N1 (1) 1.5 35.5
43 Võ Minh Trọng 09/06/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 VS(0.5) N1 (1) 1.5 35.5
44 Nguyễn Thị Anh Thư X 17/07/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 VS(0.5) N1 (1) 1.5 35.5
45 Hồ Thị Thanh Ngân X 18/08/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 9 Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 35 VS(0.5) 0.5 35.5
46 Nguyễn Thành Nam 07/08/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 34 VS(0.5) N1 (1) 1.5 35.5
47 Nguyễn Trọng Nghĩa 08/09/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Khá Tốt 9 35 VS(0.5) 0.5 35.5
48 Lê Hào Mẫn 27/07/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Giỏi Tốt 10 Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 VS(0.5) N2 (0.5) 1 35
49 Nguyễn Thanh Tuyền X 07/02/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 VS(0.5) N2 (0.5) 1 35
50 Ngụy Thị Như Quỳnh X 07/08/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 VS(0.5) N2 (0.5) 1 35
51 Đặng Thành Nhân 02/04/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 VS(0.5) N2 (0.5) 1 35
52 Trần Ngọc Thuận 31/05/2003 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N1 (1) 1 35
53 Đặng Thị Ngọc Thủy X 13/11/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 34 N1 (1) 1 35
54 Lê Thị Hồng Nga X 11/03/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 N1 (1) 1 35
55 Lại Thị Mỷ Ngân X 23/08/2003 Tp, Hồ Chí Minh Bàu Năng Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 N1 (1) 1 35
56 Giang Anh Hải 04/04/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 34 N1 (1) 1 35
57 Dương Quốc Bảo 08/08/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 34 N2 (0.5) 0.5 34.5
58 Nguyễn Văn Tiến 30/09/2003 Nghệ An Thị trấn Tân Châu Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 33 VS(0.5) N1 (1) 1.5 34.5
59 Nguyễn Thị Ngọc Hải X 13/06/2003 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 33 VS(0.5) N1 (1) 1.5 34.5
60 Trần Quỳnh Anh X 23/05/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 33 VS(0.5) N1 (1) 1.5 34.5
61 Nguyễn Thị Hồng X 02/09/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 33 VS(0.5) N1 (1) 1.5 34.5
62 Ngô Phát Đạt 05/08/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 VS(0.5) 0.5 34.5
63 Nguyễn Thị Anh Thư X 26/11/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 34 VS(0.5) 0.5 34.5
64 Nguyễn Hoàng Ân 04/06/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 VS(0.5) 0.5 34.5
65 Phạm Thị Xuân Thùy X 30/01/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Khá 8 33 VS(0.5) N1 (1) 1.5 34.5
66 Phạm Văn Lượng 22/09/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 33 VS(0.5) N2 (0.5) 1 34
67 Nguyễn Tấn Hưng 17/10/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 33 N1 (1) 1 34
68 Nguyễn Anh Khoa 18/05/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 33 N1 (1) 1 34
69 Nguyễn Hồng Diễm X 08/12/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 33 VS(0.5) N2 (0.5) 1 34
70 Lê Bá Hoàn 20/05/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 33 N1 (1) 1 34
71 Vũ Lê Trọng Báu 03/04/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 34 0 34
72 Lâm Thị Biết X 18/12/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 34 0 34
73 Nguyễn Đào Thanh Thêm X 09/02/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 34 0 34
74 Trần Ngọc Kim Ngân X 22/10/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 33 N1 (1) 1 34
75 Nguyễn Thị Quỳnh Như X 15/10/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Giỏi Tốt 10 Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 33 N1 (1) 1 34
76 Nguyễn Phước Bình 30/01/2002 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 33 VS(0.5) 0.5 33.5
77 Nguyễn Thị Ngọc Châu X 13/11/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 33 VS(0.5) 0.5 33.5
78 Nguyễn Thành Long 07/02/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 32 VS(0.5) N1 (1) 1.5 33.5
79 Lê Nguyễn Hoàng Phúc 23/04/2003 Bình Dương Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 VS(0.5) N1 (1) 1.5 33.5
80 Nguyễn Minh Kha 04/09/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 33 VS(0.5) 0.5 33.5
81 Nông Văn Mạnh 01/09/2003 Tây Ninh Tân Hòa Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 32 VS(0.5) N1 (1) 1.5 33.5
82 Nguyễn Hùng Duy 08/12/2003 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 VS(0.5) N1 (1) 1.5 33.5
83 Nguyễn Thị Ngọc Minh X 08/12/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 31 CLS (1.5) N1 (1) 2.5 33.5
84 Lê Nguyễn Quang Khải 08/09/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 VS(0.5) N2 (0.5) 1 33
85 Nguyễn Thanh Trúc X 19/12/2003 Tây Ninh Tân Hòa Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 32 VS(0.5) N2 (0.5) 1 33
86 Phạm Thị Hiền Hòa X 04/07/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 32 N1 (1) 1 33
87 Nguyễn Duy Phương 05/12/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 32 N1 (1) 1 33
88 Trịnh Thị Trúc Quỳnh X 04/11/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1) 1 33
89 Đỗ Văn Tòng 20/08/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 32 N1 (1) 1 33
90 Trần Lê Minh Tiến 07/12/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 N1 (1) 1 33
91 Ngô Thị Cẩm Huyền X 06/05/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 32 N1 (1) 1 33
92 Phạm Thị An Hoài X 08/12/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 N2 (0.5) 0.5 32.5
93 Đặng Thị Kiều Lam X 13/07/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 32 N2 (0.5) 0.5 32.5
94 Trần Hoàng An 15/09/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 31 VS(0.5) N1 (1) 1.5 32.5
95 Phạm Thị Ngọc Lài X 02/06/2003 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 VS(0.5) 0.5 32.5
96 Nguyễn Hoàng An 20/03/2003 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 31 VS(0.5) N1 (1) 1.5 32.5
97 Trần Ngọc Thạch 01/11/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 VS(0.5) 0.5 32.5
98 Lê Hồng Của 27/05/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 31 VS(0.5) N1 (1) 1.5 32.5
99 Nguyễn Thị Thu Giàu X 02/08/2003 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 31 VS(0.5) N2 (0.5) 1 32
100 Võ Thành Sang 31/03/2003 Tây Ninh Suối Ngô Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 31 VS(0.5) N2 (0.5) 1 32
101 Huỳnh Thị Minh Thư X 13/06/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 0 32
102 Nguyễn Thị Quỳnh Nga X 21/09/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 32 0 32
103 Trần Thị Thanh Thanh X 01/09/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 32 0 32
104 Trần Thái Thuận 24/11/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 31 N1 (1) 1 32
105 Lê Hoàng Vĩnh Phúc 30/07/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 31 N1 (1) 1 32
106 Vũ Công Danh 16/10/2003 Hậu Giang Ngoại tỉnh Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 32 0 32
107 Trần Thị Thủy Tiên X 15/03/2003 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 VS(0.5) N1 (1) 1.5 31.5
108 Huỳnh Nhật Hào 14/02/2001 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 VS(0.5) N1 (1) 1.5 31.5
109 Trịnh Thị Hà X 26/09/2003 Thanh Hóa Tân Hòa Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 31 VS(0.5) 0.5 31.5
110 Hứa Bảo Hân X 18/07/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 31 N2 (0.5) 0.5 31.5
111 Mai Thị Cẩm Loan X 27/02/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 31 N2 (0.5) 0.5 31.5
112 Nguyễn Viết Quốc 26/03/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 30 VS(0.5) N1 (1) 1.5 31.5
113 Ngô Hồng Dưỡng 16/11/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 31 VS(0.5) 0.5 31.5
114 Trần Huỳnh Phát Hoài 10/12/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 30 VS(0.5) N1 (1) 1.5 31.5
115 Trần Thanh Ngân X 10/03/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 31 VS(0.5) 0.5 31.5
116 Trần Văn Tây 29/05/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 30 VS(0.5) N1 (1) 1.5 31.5
117 Lê Trác Thịnh 09/10/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 30 VS(0.5) N1 (1) 1.5 31.5
118 Võ Thái Hoàng Phương 05/09/2003 Tây Ninh Tân Hòa Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 VS(0.5) N2 (0.5) 1 31
119 Vũ Ngọc Hân 28/09/2003 Đắc Lắc Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 30 VS(0.5) N2 (0.5) 1 31
120 Tô Hoài Linh 27/03/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 30 N1 (1) 1 31
121 Nguyễn Tiến Thành 16/07/2003 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 30 N1 (1) 1 31
122 Vũ Văn Sung 17/12/2003 Tây Ninh Tân Hòa Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 VS(0.5) N2 (0.5) 1 31
123 Lê Công Mạnh 02/06/2003 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 VS(0.5) N2 (0.5) 1 31
124 Lê Văn Hòa 09/01/2003 Tây Ninh Lê Lợi Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 VS(0.5) N2 (0.5) 1 31
125 Nguyễn Trọng Toàn 30/04/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 30 VS(0.5) N2 (0.5) 1 31
126 Lê Văn Đạt 30/05/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 30 VS(0.5) N2 (0.5) 1 31
127 Nguyễn Thị Ngọc Diễm X 23/04/2003 Tây Ninh Tân Phú Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 VS(0.5) N2 (0.5) 1 31
128 Nguyễn Thị Bích Liên X 19/12/2003 Tây Ninh Tân Phú Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 30 VS(0.5) N2 (0.5) 1 31
129 Ngô Tiến Hùng 19/03/2003 Tây Ninh Thạnh Hiệp Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 31 0 31
130 Nguyễn Thị Diễm Huyền X 09/02/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
131 Nguyễn Văn Hùng 01/08/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 30 N1 (1) 1 31
132 Nguyễn Hoàng Hoài Nam 19/08/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 30 N1 (1) 1 31
133 Hồ Lê Nhớ 13/10/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
134 Huỳnh Trung Tính 09/04/2003 Bình Dương Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 N1 (1) 1 31
135 Nguyễn Thị Thùy Dương X 06/03/2003 Tây Ninh Tân Phú Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 VS(0.5) 0.5 30.5
136 Lê Văn Trí 15/09/2002 Thanh Hóa Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 DT(0.5) 0.5 30.5
137 Phạm Thị Thu Hồng X 10/12/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 30 N2 (0.5) 0.5 30.5
138 Nguyễn Duy Trung 09/01/2003 Tây Ninh Tân Hòa Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 30 VS(0.5) 0.5 30.5
139 Phan Lữ Hiếu 02/07/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 29 VS(0.5) N1 (1) 1.5 30.5
140 Nguyễn Văn Ý 06/05/2003 Campuchia Suối Dây Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 30 VS(0.5) 0.5 30.5
141 Phạm Quốc Nam 22/03/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 29 VS(0.5) N2 (0.5) 1 30
142 Nguyễn Hoài An 02/12/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 N1 (1) 1 30
143 Lê Quốc Dương 22/01/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 30 0 30
144 Nguyễn Thị Anh Thư X 08/07/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 N1 (1) 1 30
145 Nguyễn Lưu Phan Hiền 30/09/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 0 30
146 Trần Văn Thắng 23/11/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
147 Nguyễn Thị Ngọc Anh X 25/08/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
148 Đỗ Đạt Thành 29/11/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 30 0 30
149 Huỳnh Minh Trọng 01/04/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 29 N1 (1) 1 30
150 Trần Thị Quý Anh X 21/03/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Khá Tốt 9 29 N1 (1) 1 30
151 Đặng Tấn Tài 08/08/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 29 N1 (1) 1 30
152 Nguyễn Xuân Hải 21/11/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 29 N1 (1) 1 30
153 Hồ Ngọc Lưu Bích X 10/09/2003 Tây Ninh Bến Củi DMC Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 30 0 30
154 Trần Duy Tường 01/06/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Khá Khá 8 29 N1 (1) 1 30
155 Phan Lê Thị Thùy Linh X 27/08/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 29 N1 (1) 1 30
156 Hoàng Thị Thư X 10/09/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 29 N1 (1) 1 30
157 Đặng Kim Oanh X 10/01/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 29 VS(0.5) N2 (0.5) 1 30
158 Nguyễn Thị Ngọc Ánh X 07/05/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N1 (1) 1.5 29.5
159 Biện Trọng Nghĩa 27/09/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N1 (1) 1.5 29.5
160 Võ Văn Bình 27/07/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N1 (1) 1.5 29.5
161 Nguyễn Anh Trí 26/09/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Khá Khá 8 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N1 (1) 1.5 29.5
162 Nguyễn Bá Tòng Quyền 15/04/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Khá Tốt 9 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 29 VS(0.5) 0.5 29.5
163 Nguyễn Tấn Lộc 05/05/2002 Vĩnh Long Lê Lợi Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 29 N2 (0.5) 0.5 29.5
164 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết X 06/10/2003 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N1 (1) 1.5 29.5
165 Phạm Văn Hận 06/07/2003 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N1 (1) 1.5 29.5
166 Nguyễn Thị Mỹ Tiên X 02/10/2003 Tây Ninh Suối Ngô Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 29 VS(0.5) 0.5 29.5
167 Võ Tấn Đạt 08/04/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Khá 8 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 29 VS(0.5) 0.5 29.5
168 Lâm Danh Thành Được 30/03/2003 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 28 DT(0.5) N1 (1) 1.5 29.5
169 Lê Văn Hào 05/05/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 28 VS(0.5) N1 (1) 1.5 29.5
170 Nông Thị Phương X 01/11/2002 Tây Ninh Tân Hòa Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N1 (1) 1.5 29.5
171 Lâm Thị Bích Tuyền X 05/09/2003 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N2 (0.5) 1 29
172 Phạm Văn Hưởng 27/07/2003 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N2 (0.5) 1 29
173 Nguyễn Nghi Luận 07/07/2003 Bến Tre Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N2 (0.5) 1 29
174 Huỳnh Nguyễn Trung Tính 14/09/2003 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N2 (0.5) 1 29
175 Nguyễn Thị Tuyết Nhi X 27/07/2003 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N2 (0.5) 1 29
176 Trần Duy Khánh 13/09/2003 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N2 (0.5) 1 29
177 Mai Nguyệt Quế X 01/09/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
178 Mai Hoàng Phúc 03/06/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
179 Văn Phạm Kỳ Duyên X 25/10/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N1 (1) 1 29
180 Đoàn Minh Phi 11/08/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 28 N1 (1) 1 29
181 Võ Thị Anh Thư X 24/02/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 28 N1 (1) 1 29
182 Trần Thị Cẩm Hồng X 02/10/2003 Tây Ninh Tân Phú Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) N2 (0.5) 1 29
183 Nguyễn Đình Khôi 27/08/2002 Tây Ninh Tân Phú Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 VS(0.5) N1 (1) 1.5 28.5
184 Trần Thành Lộc 07/12/2003 Tây Ninh Tân Phú Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) 0.5 28.5
185 Nguyễn Thị Như Bình X 23/10/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Khá Khá 8 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
186 Lê Hoàng Tuấn 15/10/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
187 Nguyễn Ngọc Minh X 28/03/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
188 Nguyễn Thị Vân Anh X 13/11/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 N2 (0.5) 0.5 28.5
189 Nguyễn Nhật Trường 02/03/2003 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 VS(0.5) N1 (1) 1.5 28.5
190 Bùi Tú Trung 08/12/2003 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 VS(0.5) N1 (1) 1.5 28.5
191 Trần Thị Hoàng X 18/05/2003 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 VS(0.5) N1 (1) 1.5 28.5
192 Phạm Thị Ngọc Trang X 21/08/2003 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) 0.5 28.5
193 Nguyễn Thu Hòa X 10/05/2003 Tây Ninh Tân Hòa Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) 0.5 28.5
194 Nguyễn Chí Tính 14/09/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 28 VS(0.5) 0.5 28.5
195 Dương Yến Nhi X 02/03/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 28 VS(0.5) 0.5 28.5
196 Trang Thị Lan Anh X 08/10/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 VS(0.5) N1 (1) 1.5 28.5
197 Nguyễn Thành Nhân 26/04/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 VS(0.5) N1 (1) 1.5 28.5
198 Trần Phạm Anh Thư X 15/10/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 28 0 28
199 Hoàng Thanh Hải 05/06/2003 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 VS(0.5) N2 (0.5) 1 28
200 Nguyễn Hoàng Vĩnh Khang 12/09/2002 Long An Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 VS(0.5) N2 (0.5) 1 28
201 Nguyễn Quất Anh 01/05/2003 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
202 Lê Hồng Huệ X 08/10/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 N1 (1) 1 28
203 Nguyễn Quang Linh 13/11/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 9 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 28 0 28
204 Huỳnh Văn Chí Tâm 06/01/2003 Campuchia Tân Hiệp Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
205 Phùng Đức Tùng 08/12/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 N1 (1) 1 28
206 Lê Sĩ Phong 25/09/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 N1 (1) 1 28
207 Phạm Thị Hồng Thủy X 12/09/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 N1 (1) 1 28
208 Bùi Thị Thu Trang X 29/04/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 N1 (1) 1 28
209 Nguyễn Khôi Nguyên 30/09/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Khá Khá 8 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 27 VS(0.5) N2 (0.5) 1 28
210 Lê Ngọc Tình X 11/09/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 VS(0.5) N2 (0.5) 1 28
211 Vũ Thị Kiều Oanh X 26/06/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 28 0 28
212 Nguyễn Phi Hùng 31/08/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
213 Trần Anh Tú 14/10/2003 Tp, Hồ Chí Minh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
214 Hồ Bảo Anh Tú 16/02/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
215 Vương Trí Thuận 08/11/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 VS(0.5) N2 (0.5) 1 28
216 Ngô Hoàng An Ninh 28/12/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 N1 (1) 1 28
217 Lê Nguyễn Hải Bằng 19/01/2003 An Giang Tân Hiệp Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
218 Khương Quí Thiện 16/02/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 28 0 28
219 Nguyến Tấn Khoa 16/04/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 27 N1 (1) 1 28
220 Nguyễn Thị Ngọc Thảo X 06/07/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Khá Tốt 9 28 0 28
221 Trịnh Văn Dũ 23/07/2002 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 28 0 28
222 Lê Thành Phát 07/10/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N1 (1) 1 28
223 Quách Như Minh 07/11/2003 Tây Ninh Tân Phú Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 VS(0.5) 0.5 27.5
224 Nguyễn Văn Bình 13/06/2001 Tây Ninh Tân Phú Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 VS(0.5) N1 (1) 1.5 27.5
225 Lê Văn Yên 16/06/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N2 (0.5) 0.5 27.5
226 Nguyễn Thành Đông 08/04/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 N2 (0.5) 0.5 27.5
227 Nguyễn Hoàng Phương Anh X 25/11/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 N2 (0.5) 0.5 27.5
228 Hà Kim Anh X 02/12/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 27 N2 (0.5) 0.5 27.5
229 Nguyễn Thành Luân 10/01/2003 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 VS(0.5) 0.5 27.5
230 Cao Văn Thái 09/07/2003 Tây Ninh Tân Hòa Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 VS(0.5) 0.5 27.5
231 Nguyễn Như Toán 06/05/2003 Tây Ninh Tân Hòa Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 VS(0.5) 0.5 27.5
232 Trần Quốc Huy 08/06/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 VS(0.5) 0.5 27.5
233 Trương Văn Hùng 05/06/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 27 VS(0.5) 0.5 27.5
234 Nguyễn Thiên Trung 23/05/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 VS(0.5) 0.5 27.5
235 Nguyễn Kiên Danh 03/11/2003 Tây Ninh Suối Dây Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 27 VS(0.5) 0.5 27.5
236 Nguyễn Thị Thúy X 13/09/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 VS(0.5) 0.5 27.5
237 Nguyễn Bá Hòa 24/01/2003 Tây Ninh Bưng Bàng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 27 VS(0.5) 0.5 27.5
238 Lê Hoàng Lâm 21/10/2003 Long An Bưng Bàng Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 VS(0.5) N2 (0.5) 1 27
239 Nguyễn A Wâi 28/09/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 VS(0.5) N2 (0.5) 1 27
240 Lê Trung Kiên 27/06/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 N1 (1) 1 27
241 Lê Bá Tú 20/12/2003 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 VS(0.5) N2 (0.5) 1 27
242 Nguyễn Đức Tài 04/03/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 0 27
243 Nguyễn Hoàng Ân 30/11/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N1 (1) 1 27
244 Đào Xuân Kiệt 19/10/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 0 27
245 Nguyễn Văn Hoàng 26/11/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 27 0 27
246 Trần Nguyễn Anh Duy 13/07/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 N1 (1) 1 27
247 Đoàn Văn Cảnh 19/08/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 N1 (1) 1 27
248 Vũ Thị Kiều Oanh X 14/06/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N1 (1) 1 27
249 Lê Thị Hoài Thương X 23/01/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N1 (1) 1 27
250 Lê Thanh Hải 09/12/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 26 N1 (1) 1 27
251 Nguyễn Văn Trí Văn 26/04/2003 Tây Ninh Tân Phú Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 VS(0.5) 0.5 26.5
252 Nguyễn Lê Thảo Luận 15/04/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 26 VS(0.5) 0.5 26.5
253 Bùi Văn Trung Quốc 12/12/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 N2 (0.5) 0.5 26.5
254 Phạm Anh Tú 07/08/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 N2 (0.5) 0.5 26.5
255 Nguyễn Hoàng Khải 10/04/2003 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 26.5
256 Trịnh Thị Ngọc Hậu X 23/11/2003 Tây Ninh Suối Ngô Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 26.5
257 Phan Phước Hưng 27/04/2003 Tây Ninh Suối Ngô Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 26.5
258 Phạm Thị Thùy Dương X 04/06/2003 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 VS(0.5) 0.5 26.5
259 Nguyễn Hoàng Giang 29/05/2003 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 26.5
260 Nguyễn Thị Kim Hằng X 24/08/2003 Tây Ninh Suối Ngô Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 26.5
261 Nguyễn Thị Hạnh X 16/07/2003 Tây Ninh Suối Ngô Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 26.5
262 Phan Thanh Nhật 27/07/2003 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 26.5
263 Trần Ngọc Thành 16/08/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 VS(0.5) N1 (1) 1.5 26.5
264 Lê Hoàng Minh 08/07/2003 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 VS(0.5) 0.5 26.5
265 Trần Thanh Hào 11/12/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 VS(0.5) 0.5 26.5
266 Nguyễn Thị Huệ X 09/10/2003 Tây Ninh Bưng Bàng Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 VS(0.5) 0.5 26.5
267 Nguyễn Ngọc Như X 19/07/2003 Tây Ninh Suối Ngô Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 VS(0.5) N2 (0.5) 1 26
268 Nguyễn Thanh Tân 04/05/2003 Tây Ninh Suối Ngô Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 25 VS(0.5) N2 (0.5) 1 26
269 Nguyễn Văn Linh 11/04/2003 Tây Ninh Suối Ngô Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 VS(0.5) N2 (0.5) 1 26
270 Đinh Thanh Hải 04/11/2003 Tây Ninh Suối Ngô Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 VS(0.5) N2 (0.5) 1 26
271 Hàn Văn Chung 14/01/2003 Tây Ninh Lê Lợi Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 VS(0.5) N2 (0.5) 1 26
272 Huỳnh Phúc Thọ 23/05/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 0 26
273 Phạm Đăng Khoa 21/10/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N1 (1) 1 26
274 Đặng Xuân Khoa 13/12/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 N1 (1) 1 26
275 Nguyễn Thị Ngọc Trâm X 15/10/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N1 (1) 1 26
276 Nguyễn Thị Quỳnh X 31/12/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 0 26
277 Chế Thị Kim Gấm X 26/03/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 26 0 26
278 Nguyễn Doãn Tuấn 14/08/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 25 N1 (1) 1 26
279 Phạm Quang Hiếu 17/07/2003 Hải Dương Thị trấn Tân Châu Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 26 0 26
280 Trần Hoàng Phát 10/04/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 26 0 26
281 Phạm Ngọc Tỷ 15/03/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N1 (1) 1 26
282 Nguyễn Thị Thùy Dương X 12/12/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 26 0 26
283 Nguyễn Hồng Liêm 22/11/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 26 0 26
284 Tô Quốc Bằng 01/06/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 N1 (1) 1 26
285 Trần Thị Kim Hoa X 31/01/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Khá Tốt 9 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 25 N1 (1) 1 26
286 Đặng Thanh Tài 25/12/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 25 N1 (1) 1 26
287 Phan Thị Ngọc Hân X 06/10/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 N1 (1) 1 26
288 Hoàng Quốc Khánh 01/09/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N1 (1) 1 26
289 Đoàn Mạnh Dũng 13/12/2003 Ninh Bình Thạnh Hiệp Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N2 (0.5) 0.5 25.5
290 Trần Minh Thuận 02/06/2002 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 25 N2 (0.5) 0.5 25.5
291 Nguyễn Gia Huy 12/08/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 N2 (0.5) 0.5 25.5
292 Nguyễn Hữu Anh Tú 17/02/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 25 N2 (0.5) 0.5 25.5
293 Thái Văn Tiến Dũng 13/04/2003 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 25 VS(0.5) 0.5 25.5
294 Trần Thị Thanh Thuận X 30/06/2003 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 25 VS(0.5) 0.5 25.5
295 Trần Gia Huy 25/05/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 VS(0.5) 0.5 25.5
296 Lê Tuấn Vũ 11/12/2002 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 25 VS(0.5) 0.5 25.5
297 Nguyễn Minh Phương 10/01/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 VS(0.5) 0.5 25.5
298 Nguyễn Anh Duy 27/04/2003 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 VS(0.5) N2 (0.5) 1 25
299 Lưu Tấn Tài 17/08/2003 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 0 25
300 Nguyễn Văn Hòa 27/11/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 N1 (1) 1 25
301 Lê Anh Vũ 09/08/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Khá 8 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 25 0 25
302 Phạm Chí Hiếu 28/01/2003 Tây Ninh Suối Ngô Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 VS(0.5) N2 (0.5) 1 25
303 Nguyễn Lâm Chí Nhân 09/07/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 24 N1 (1) 1 25
304 Lê Hoàng Nam 23/04/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 25 0 25
305 Lê Thuận Thiên 14/03/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Tốt 7 25 0 25
306 Phạm Quốc Đạt 29/10/2003 Tây Ninh Thạnh Hiệp Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 25 0 25
307 Hồ Hiếu Nam 11/12/2003 Tây Ninh Thạnh Hiệp Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 N1 (1) 1 25
308 Đặng Hoài Ân 17/02/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 25 0 25
309 Trần Thị Ngọc Hân X 20/11/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 24 N1 (1) 1 25
310 Giang Đình Tài 22/07/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 25 0 25
311 Đặng Thanh Thảo X 22/03/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 25 0 25
312 Đặng Công Thành 14/07/2003 Tp, Hồ Chí Minh Tân Hiệp Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 N1 (1) 1 25
313 Nguyễn Thị Tú Trinh X 21/03/2003 Tây Ninh Thạnh Hiệp Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 N2 (0.5) 0.5 24.5
314 Hà Văn Phú 04/10/2003 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 24 N2 (0.5) 0.5 24.5
315 Phạm Trung Kiên 09/11/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 N2 (0.5) 0.5 24.5
316 Lâm Danh Phần 25/12/2003 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 DT(0.5) 0.5 24.5
317 Hồ Quốc Bảo 11/10/2003 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 VS(0.5) 0.5 24.5
318 Kas Tu Ry 26/11/2002 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 DT(0.5) 0.5 24.5
319 Mai Văn Danh 05/10/2003 Tây Ninh Suối Dây Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 VS(0.5) 0.5 24.5
320 Nguyễn Viết Lương 22/06/2003 Hải Dương Tân Hiệp Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 23 N1 (1) 1 24
321 Đặng Thị Ngọc Anh X 16/01/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Khá Khá 8 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 24 0 24
322 Lê Văn Thanh 07/09/2003 Tây Ninh Tân Hiệp Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 0 24
323 Lâm Thị Ngọc Quyền X 11/04/2002 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 0 24
324 Đặng Văn Hùng 01/07/2002 Thái Bình Tân Hiệp Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 23 N1 (1) 1 24
325 Nguyễn Võ Hải Long 21/12/2001 Tây Ninh Thị trấn Tân Châu Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 23 VS(0.5) N2 (0.5) 1 24
326 Nguyễn Thành Trí 17/04/2003 Tây Ninh Thạnh Hiệp Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 0 24
327 Phạm Viết Anh 23/11/2003 Tây Ninh Thạnh Hiệp Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 24 0 24
328 Phan Binh Quyền 18/07/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 24 0 24
329 Phan Thanh Trọng 22/09/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 23 N1 (1) 1 24
330 Phạm Đức Lương 02/06/2003 Tây Ninh Đồng Rùm Trung bình Khá 6 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 23 VS(0.5) 0.5 23.5
331 Mai Nguyễn Nhật Linh 11/10/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 23 0 23
332 Trần Hữu Nghĩa 08/04/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 23 0 23
333 Nguyễn Thành Đạt 10/05/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Tốt 7 Trung bình Khá 6 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 23 0 23
334 Trần Cao Quốc Đạt 18/04/2003 Tây Ninh Thạnh Đông Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Trung bình 5 Trung bình Khá 6 21 0 21